Journal of Current Nursing Research

Güncel Hemşirelik Araştırmaları Dergisi / Journal of Current Nursing Research, Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin bilimsel, resmi, ulusal ve hakemli yayın organıdır. Akran (peer- review) değerlendirme yöntemiyle çift-kör hakemlik ilkelerine uygun olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanan dergi, yılda üç sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) olarak online yayınlanmaktadır. Dergi yayın hayatına 2021 yılında başlamıştır.

Güncel Hemşirelik Araştırmaları Dergisi / Journal of Current Nursing Research, güncel ve yüksek kaliteli araştırmaları yayınlayarak kanıta dayalı hemşirelik ve sağlık bakım hizmetlerinin ilerlemesine katkıda bulunma ve hemşirelik alanında uygulama, eğitim, yönetim ve politika alanında gelişmeler için yol gösterici olma misyonuna sahiptir.

ETİK POLİTİKASI

Güncel Hemşirelik Araştırmaları Dergisi yazar, editör, hakem ve okuyucuyu kapsayan etik ilkelere yönelik politikalara sahiptir.  Bu etik politikası gereği, COPE (Committee on Publication Ethics) (https://publicationethics.org/) ve ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) (http://www.icmje.org/) tarafından hazırlanan etik ilkeleri benimsemekte ve bu kapsamda tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

 Detaylı okumak için "http://jcnr.selcuk.edu.tr/Etik_politikasi.pdf"'a lütfen bakınız.

Güncel Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, DergiPark sistemine geçiş yapmıştır. Yayınlarınızı göndermek için "https://dergipark.org.tr/tr/journal/3707/submission/step/manuscript/new" adresine tıklayınız.